Kotły miałowe, całodobowe

Zaleca się instalowanie zaworów mieszających trój lub czterodrogowych sterowanych ręcznie lub automatycznie,
mających zasadniczy wpływ na żywotność i efektywność pracy kotła.

Stalowe kotły typu EKO cechują się prostą, zwartą konstrukcją z wymiennikiem ciepła umieszczonym nad paleniskiem, co powoduje zwiększenie żywotności kotła. Obsługa kotłów jest prosta i nieuciążliwa ze względu na jednorazowy załadunek paliwa w ciągu doby. Proces spalania sterowany jest automatycznie co umożliwia utrzymanie stałej temperatury wody wylotowej z kotła. Podstawowym paliwem jest węgiel kamienny asortyment miał MI  typ32.1 kl.25/12 wg PN-82/G97001÷3.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych w dokumentacji kotła, związanymi z postępem technicznym, oraz jego stałą modernizacją i udoskonalaniem. Kotły prawidłowo dobrane do obiektu i eksploatowane z mocą nominalną nie wymagają wkładów kominowych.

Znamionowa moc cieplna

9

12

15

20

25

30

40

50

60

75

100

130

160

280

250

308

360

Powierzchnia grzewcza kotła

1,8

2,2

2,7

3,5

4,4

5,5

6,6

7,5

8,5

10,2

11,9

14,5

17,0

21,1

25,8

28,5

31,6

Zasyp paliwa

30

40

56

70

90

115

140

160

185

225

300

350

390

500

640

830

950

Masa kotła

170

200

235

290

350

415

590

660

735

855

960

1358

1560

1905

2280

2520

2610

Ciąg kominowy

20

25

30

35

40

42

44

46

48

50

51

Orientacyjna wys. komina

5

6

7

8

9

10

12

Przekrój komina

200

250

310

370

460

570

640

800

1060

1120

1380

1630

2040

2230

2610

Ciśnienie robocze

0,1

0,15

0,2

Stałopalność eksploatacji

24±6

Sprawność cieplna [%]

82

Powierzchnia 
ogrzewanego
pomieszczenia

70
÷
100

90
÷
130

110
÷
170

140
÷
220

180
÷
280

210
÷
330

290
÷
440

360
÷
550

430
÷
670

540
÷
830

710
÷
1110

920
÷
1440

1140
÷
1770

1420
÷
2200

1780
÷
2770

2140
÷
3300

2500
÷
3880

Wymiary
podstawowe

wys.

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1890

1890

1990

1990

szer.

470

470

570

680

680

790

790

910

910

910

910

1190

1320

1450

1580

1760

1760

dł.

830

930

950

1040

1190

1280

1280

1280

1450

1630

1830

1965

1965

2050

2255

2340

2440

Dane w tabelach mają charakter orientacyjny, producent zastrzega sobie prawo zmian parametrów konstrukcyjnych kotła
wynikających z potrzeb technologicznych.