Kotły z podajnikiem paliwa, eko-groszek

Zaleca się instalowanie zaworów mieszających trój lub czterodrogowych sterowanych ręcznie lub automatycznie,
mających zasadniczy wpływ na żywotność i efektywność pracy kotła.

Nowoczesne kotły stalowe typu PLUS posiadają CERTYFIKAT EKOLOGICZNY ze względu na czystość spalania paliwa tzn. eko-groszku. Zastosowanie podajnika umożliwia płynną regulację i pracę kotła w zależności od temperatury zewnętrznej. Duża pojemność zasobnika paliwa zapewnia kilkudobową eksploatację kotła. Uzupełnianie paliwa i usuwanie popiołu odbywa się co kilka dni. Kotły PLUS charakteryzują się łatwą obsługą, czyszczeniem i konserwacją ze względu na zastosowanie otwieranych włazów z przodu kotła.
Kocioł standardowo wyposażony jest w stały ruszt wodny, oraz palnik do spalania eko-groszku.
Opcjonalnie w kotle można zamontować palnik wielopaliwowy do spalania miału i ekogroszku.


Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych w dokumentacji kotła, związanymi z postępem technicznym, oraz jego stałą modernizacją i udoskonalaniem. Kotły prawidłowo dobrane do obiektu i eksploatowane z mocą nominalną nie wymagają wkładów kominowych.

Znamionowa moc cieplna [kW]

12

17

19

25

30

38

50

75

100

150

200

250

300

350

Powierzchnia grzewcza kotła [m2]

1,8

2,0

2,2

3,0

3,4

4,1

4,8

7,5

11,5

13,8

16,2

20

24,5

27

Powierzchnia ogrzewana [m2]

do 100

90-

150

160-

190

200-250

240-300

260-350

320- 450

450- 700

700- 1000

1350- 1850

1800- 2500

2250- 3100

2700- 3750

3150-

4350

Max. dopuszczalne ciśnienie [MPa]

2

Max. temp. wody [°C]

95

Sprawność cieplna [%]

85±2

Paliwo

Węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny 31.2 o granulami 5÷25 mm o niskim pęcznieniu, wilgotności do 15% zawartość miału do 10% i popiołu 4÷8% oraz temperatura stapiania popiołu powyżej 1150°C. Zawartość części lotnych 28÷40%

Zużycie paliwa [kg/h]

1,5

2

2,3

3

4,1

5,6

7,5

11,5

17

24

32

40

48

56

Max. jednorazowy zasyp kosza [kg]

170

170

170

170

230

230

230

230

270

300

300

400

400

400

Wymiary podstawowe [mm]

wys.

1250

1350

1350

1350

1350

1370

1370

1510

1600

1760

1840

1910

1910

1910

szer.

490

490

530

610

610

610

700

910

910

1190

1320

1450

1580

1710

dł.

680

680

680

680

780

880

920

960

1230

1580

1580

1580

1780

1780

szer. zestawu

1150

1150

1170

1200

1200

1250

1340

1685

2450

1940

2770

2840

2900

2970

Dane w tabelach mają charakter orientacyjny, producent zastrzega sobie prawo zmian parametrów konstrukcyjnych kotła
wynikających z potrzeb technologicznych.