Kotły

Kotły centralnego ogrzewania firmy DAWEX - www.dawex-pleszew.pl; e-mail:biuro@dawex-pleszew.pl

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych w dokumentacji kotła, związanymi z postępem technicznym, oraz jego stałą modernizacją i udoskonalaniem.
Kotły prawidłowo dobrane do obiektu i eksploatowane z mocą nominalną nie wymagają wkładów kominowych.

Stalowe kotły typu EKO cechują się prostą, zwartą konstrukcją z wymiennikiem ciepła umieszczonym nad paleniskiem, co powoduje zwiększenie żywotności kotła. Obsługa kotłów jest prosta i nieuciążliwa ze względu na jednorazowy załadunek paliwa w ciągu doby. Proces spalania sterowany jest automatycznie co umożliwia utrzymanie stałej temperatury wody wylotowej z kotła. Podstawowym paliwem jest węgiel kamienny asortyment miał MI  typ32.1 kl.25/12 wg PN-82/G97001÷3.

Nowoczesne kotły stalowe typu PLUS posiadają CERTYFIKAT EKOLOGICZNY ze względu na czystość spalania paliwa tzn. eko-groszku. Zastosowanie podajnika umożliwia płynną regulację i pracę kotła w zależności od temperatury zewnętrznej. Duża pojemność zasobnika paliwa zapewnia kilkudobową eksploatację kotła. Uzupełnianie paliwa i usuwanie popiołu odbywa się co kilka dni. Kotły PLUS charakteryzują się łatwą obsługą, czyszczeniem i konserwacją ze względu na zastosowanie otwieranych włazów z przodu kotła.

Kocioł typu  KSWM jest niskotemperaturowym  kotłem opalanym paliwem stałym tj. miał, węgiel, drewno. Pracą kotłów steruje sterownik oraz dmuchawa których to zastosowanie wydłuża proces spalania. Są to kotły ekonomiczne i bezpieczne w eksploatacji.
Kocioł KSWM jest ekonomicznym źródłem energii przeznaczonym do zasilania instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, w warsztatach w gospodarstwach wiejskich, szkołach itp.

Uniwersalne kotły stalowe centralnego ogrzewania typu UKS są kotłami wymagającymi obsługę co kilka godzin. Przeznaczone do spalania gorszych gatunków węgla i miału oraz drewna Korpus kotła UKS składa się z komory paleniskowej oraz wymiennika kanałowego umieszczonego nad paleniskiem od 8kW do 40kW lub za paleniskiem od 60kW do 450kW. Na życzenie klienta, za dopłatą, kocioł może być wyposażony w sterownik oraz wentylator wspomagając tym proces spalania i wydłużając czas międzyobsługowy nawet do 12-16 godzin dotyczy kotłów od 8kW do 40kW.